Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 7, Etyka w zarządzaniu

Editors

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Kalisz, Polska

Publisher name

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Publisher name from the MNiSW list

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Date of publication

2020

Number of pages

304

ISBN

9788362689934

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052864788305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prakseologia%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20i%20dowodzeniu&offset=0

Chapters
Optymalizacja wyboru operatora logistycznego na rynku usług TSL (p. 35-51)