Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Dowodzenie połączonymi siłami policyjno-wojskowymi w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsk.)
  • Policja
  • Wojsko
  • Sytuacja kryzysowa
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

189

Signature of printed version

A/468

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor