Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wybrane przykłady wsparcia przez państwo-gospodarza w Polsce w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych

Authors

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Infrastruktura wojskowa
  • System HNS
  • zasoby logistyczne
Pages (from - to)

19 - 31

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.3

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/archiwum-numerow/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-102019,p2109138558

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20