Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Rola technologii informatycznych w procesie zarządzania logistycznego zwrotami i reklamacjami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Infrastruktura informatyczna
  • Logistyka
  • Logistyka zwrotna
  • Przedsiębiorstwo
  • Reklamacja
  • Zwrot towaru
  • Zarządzanie
Streszczenie

PL Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań wykonywanego zakresu działań logistycznych podczas obsługi zwrotów i reklamacji oraz ukazanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii systemowych w zarządzaniu procesami logistycznymi. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany następująco: „W czym przejawia się istota zarządzania procesem logistycznym zwrotów i reklamacji w oparciu o infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie?”. Przy opracowaniu artykułu wykorzystano metodę badania treści dokumentów oraz metodę analizy, w tym analizy statystycznej i krytyki piśmiennictwa. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań dotyczące wymogów i standardów współczesnego zarządzania logistycznego przez pryzmat jego wybranych systemów oraz funkcji i zadań przypisanych tym systemom. Druga, zasadnicza część artykułu dotyczy znaczenia i wymogów wobec infrastruktury IT wykorzystywanej w procesach logistycznych zwrotów i reklamacji. Wyeksponowano w tej części także wpływ środowiska RFID na funkcjonowanie procesów logistycznych zwrotów i reklamacji w przedsiębiorstwach handlowych.

Strony (od-do)

14 - 25

DOI

10.33226/1231-2037.2021.3.2

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/rola-technologii-informatycznych-w-procesie-zarzadzania-logistycznego-zwrotami-i-reklamacjami,a2088009237

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

40,0