Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wpływ wybranych determinantów na zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (28)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kierowcy zawodowi
  • Logistyka
  • Transport drogowy
  • Polska
Pages (from - to)

22 - 44

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0