Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wdrażanie nowych technologii w celu ochrony konwojów i urządzeń logistycznych realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The implementation of new technologies in force protection for convoys and logistic points in specific combat environments

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Logistyka wojskowa
  • Łańcuch dostaw
  • Nowe technologie
  • Zabezpieczenie logistyczne
EN
  • Armed Forces
  • High-technology
  • Logistics
  • Supply chain
  • Unmanned aerial vehicles
Abstract

PL Głównym celem zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki jest zapewnienie ciągłości zaopatrywania oraz rozpoznanie, ewakuacja i naprawa uszkodzonego sprzętu wojskowego. W zależności od rodzaju środowiska, w jakim prowadzone są działania występują pewne problemy związane z dostarczeniem żołnierzom odpowiedniego rodzaju środków zaopatrzenia, we właściwej ilości, czasie oraz w nakazane miejsce. Ochrona i obrona konwojów oraz urządzeń logistycznych w specyficznych środowiskach walki staje się istotnym problemem dla dowódców pododdziałów logistycznych. Skuteczność zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki można zwiększyć, wykorzystując nowe technologie uzupełniające standardowe rozwiązania w zakresie ochrony i obrony konwojów oraz urządzeń logistycznych.

EN The main objective of the combat logistic support in a specific battle environment is to maintain a continuous required supply and to recover/evacuate damaged equipment. Depending on the type of environment, there are some problems with providing troops with the supply which should be of proper sort and amount and fulfil the troops’ needs at right time and in the right place. The force protection of supply convoys and logistic points in a specific battle environment becomes a significant problem for the commanders of logistic troops. The effectiveness of combat logistic support in a specific battle environment can be augmented by using new technologies complementing standard solutions in the field of force protection of supply convoys and logistic points.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

349 - 369

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.23

Comments

Artykuł na płycie CD

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0