Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System zaopatrywania polskiego kontyngentu wojskowego w operacji International Security Assistance Force : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Kontyngenty wojskowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

198

Signature of printed version

A/190

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2016

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor