Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Rola usług doradczych i konsultingowych w procesie przekształceń przedsiębiorstw przemysłowego potencjału obronnego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Poradnictwo
  • Potencjał obronny państwa
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Przedsiębiorstwo
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

190

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/472 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2017

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor