Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rola usług doradczych i konsultingowych w procesie przekształceń przedsiębiorstw przemysłowego potencjału obronnego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Poradnictwo
  • Potencjał obronny państwa
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Przedsiębiorstwo
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

190

Signature of printed version

A/472 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor