Processing may take a few seconds...

Submit a comment for dissertation
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Rola usług doradczych i konsultingowych w procesie przekształceń przedsiębiorstw przemysłowego potencjału obronnego : rozprawa doktorska

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel