Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nowe technologie w zabezpieczeniu medycznym wojsk na współczesnym polu walki

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN New Technologies in Medical Support of the Army in the Contemporary Battelfield

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Field surgery
 • First aid
 • Medical aid on the battlefield
 • Military medicine
 • Surgery, Military
 • Unmanned aerial vehicle (UAV)
 • Battlefield
PL
 • Aparaty latające bezzałogowe
 • Chirurgia polowa
 • Medycyna wojskowa
 • Nowe technologie
 • Pierwsza pomoc
 • Pole walki
 • Pomoc medyczna na polu walki
Abstract

PL Artykuł traktuje o uwarunkowaniach zabezpieczenia medycznego oraz determinantach mających wpływ lub mogących mieć wpływ na sprawność zabezpieczenia medycznego wojsk na współczesnym polu walki. W związku z tym, autor zidentyfikował cechy współczesnego pola walki, z uwzględnieniem zagrożeń zewnętrznych oraz prowadzenia działań w specyficznych środowiskach. Ze względu na problematykę dotyczącą wsparcia nowymi technologiami zabezpieczenia medycznego poszkodowanych żołnierzy, w artykule został scharakteryzowany pierwszy poziom taktyczny, gdzie dochodzi najczęściej do zranień ze względu na bezpośredni kontakt ogniowy z przeciwnikiem. Konsekwencją analizy istniejących rozwiązań w zakresie wsparcia zabezpieczenia medycznego przez nowe technologie są proponowane kierunki wykorzystania tych technologii jako jednego z elementów wspierających ratowania życia rannych i chorych żołnierzy realizujących zadania na współczesnym polu walki.

EN The article describes the medical support conditions and the determinants that potentially or actually impact on the combat medical support efficiency on a modern battelfield. Therefore, the author identified a contemporary battelfielg in context of external threats and operations performed in the specific environments. The use of new technologies in a military medical support has been characterized in terms of the first tactical level, where, due to a direct enemy fire, the majoarity of injuries occur. The current solutions for a mediacal support based on the new technologies have been analyzed. As the result of these analysis the possible use of such technologies has been proposed as an lifesaving element of the soldiers injured during an operation.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

175 - 197

Comments

Bibliografia na stronach 195-197.

Book

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0