Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Nowe technologie w zabezpieczeniu medycznym wojsk na współczesnym polu walki

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN New Technologies in Medical Support of the Army in the Contemporary Battelfield

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
 • Field surgery
 • First aid
 • Medical aid on the battlefield
 • Military medicine
 • Surgery, Military
 • Unmanned aerial vehicle (UAV)
 • Battlefield
PL
 • Aparaty latające bezzałogowe
 • Chirurgia polowa
 • Medycyna wojskowa
 • Nowe technologie
 • Pierwsza pomoc
 • Pole walki
 • Pomoc medyczna na polu walki
Streszczenie

PL Artykuł traktuje o uwarunkowaniach zabezpieczenia medycznego oraz determinantach mających wpływ lub mogących mieć wpływ na sprawność zabezpieczenia medycznego wojsk na współczesnym polu walki. W związku z tym, autor zidentyfikował cechy współczesnego pola walki, z uwzględnieniem zagrożeń zewnętrznych oraz prowadzenia działań w specyficznych środowiskach. Ze względu na problematykę dotyczącą wsparcia nowymi technologiami zabezpieczenia medycznego poszkodowanych żołnierzy, w artykule został scharakteryzowany pierwszy poziom taktyczny, gdzie dochodzi najczęściej do zranień ze względu na bezpośredni kontakt ogniowy z przeciwnikiem. Konsekwencją analizy istniejących rozwiązań w zakresie wsparcia zabezpieczenia medycznego przez nowe technologie są proponowane kierunki wykorzystania tych technologii jako jednego z elementów wspierających ratowania życia rannych i chorych żołnierzy realizujących zadania na współczesnym polu walki.

EN The article describes the medical support conditions and the determinants that potentially or actually impact on the combat medical support efficiency on a modern battelfield. Therefore, the author identified a contemporary battelfielg in context of external threats and operations performed in the specific environments. The use of new technologies in a military medical support has been characterized in terms of the first tactical level, where, due to a direct enemy fire, the majoarity of injuries occur. The current solutions for a mediacal support based on the new technologies have been analyzed. As the result of these analysis the possible use of such technologies has been proposed as an lifesaving element of the soldiers injured during an operation.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

175 - 197

Uwagi

Bibliografia na stronach 195-197.

Książka

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0