Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2020

Liczba stron

199

ISBN

978-83-7523-916-4

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka gospodarcza
  • Logistyka wojskowa
  • Nowe technologie
  • Siły Zbrojne RP
  • System obronny państwa
  • Wsparcie logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Rola i znaczenie Centrum Szkolenia Logistyki w kształceniu specjalistów na potrzeby wojskowej ochrony przeciwpożarowej (s. 95-112)
Charakterystyka wybranych usług funkcjonalnych z zakresu logistyki, możliwości wsparcia teleinformatycznego (s. 113-126)
Podsystem transportu i ruchu wojsk w systemie funkcjonalnym logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 146-174)
Nowe technologie w zabezpieczeniu medycznym wojsk na współczesnym polu walki (s. 175-197)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0