Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Editors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2021

Date of publication

2020

Number of pages

199

ISBN

978-83-7523-916-4

Keywords
PL
  • Logistyka gospodarcza
  • Logistyka wojskowa
  • Nowe technologie
  • Siły Zbrojne RP
  • System obronny państwa
  • Wsparcie logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
Obligatory copy

yes

Chapters
Rola i znaczenie Centrum Szkolenia Logistyki w kształceniu specjalistów na potrzeby wojskowej ochrony przeciwpożarowej (p. 95-112)
Charakterystyka wybranych usług funkcjonalnych z zakresu logistyki, możliwości wsparcia teleinformatycznego (p. 113-126)
Podsystem transportu i ruchu wojsk w systemie funkcjonalnym logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 146-174)
Nowe technologie w zabezpieczeniu medycznym wojsk na współczesnym polu walki (p. 175-197)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0