Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka wybranych usług funkcjonalnych z zakresu logistyki, możliwości wsparcia teleinformatycznego

Authors

[ 1 ] Sekcja Systemów Informatycznych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Characteristics of Selected Functional Services from the Scope Logistics, Possibilities of Ict Support

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aplikacje (informatyka)
  • LOFAS
  • Logistyka
  • NATO FAS
  • NIRIS
  • Oprogramowanie (informatyka)
  • Programy komputerowe
  • Teleinformatyka
  • Usługi logistyczne
Abstract

PL Głównym celem artykułu było zidentyfikowanie usług informatycznych wspierających realizację zadań logistycznych, a także determinantów wpływających na skuteczne działanie wsparcia teleinformatycznego w obszarze usług logistycznych. Charakterystyka wybranych usług funkcjonalnych z zakresu logistyki pomogła określić wymagania stawiane w zakresie wsparcia teleinformatycznego. W artykule autor przedstawił wybrane możliwości kluczowych modułów pakietu usług LOGFAS (ADAMS, EVE, CORSOM, LOGREP, SDM, LCM, UMM) oraz przeznaczenie eksploatowanych przez polskich żołnierzy podczas Polskiego Kontyngentu Wojskowego PKW ISAF w Afganistanie innych usług z pakietu NATO FAS (iGeoSIT, ICC, JOC Watch, NITB). Innym zagadnieniem poruszanym w artykule była sprawa integracji usług dzieki Networked Interoperable Real-time Information Services (NIRIS), tj. systemowi integrującemu i konwertującemu różne protokoły transmisji , co umożliwia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji z różnych systemów. Na podstawie charakterystyki autor wyciągnął wnioski co do reorganizacji wsparcia teleinformatycznego w celu zwiększenia efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją informatycznych usług logistycznych.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

113 - 126

Comments

Streszczenie angielskie. Bibliografia, wykaz aktów prawnych, źródła internetowe na stronach 124-126.

Book

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0