Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rola i znaczenie Centrum Szkolenia Logistyki w kształceniu specjalistów na potrzeby wojskowej ochrony przeciwpożarowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Role and Significance of the Logistics Training Center in the Education of Specialists for Military Fire Protection

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Obrona przeciwpożarowa wojsk
EN
  • Incendiary substance protection
  • Military education
  • Military logistics
Streszczenie

PL Artykuł porusza problematykę związaną z działalnością Centrum Szkolenia Logistyki (Centrum, CSLog) w Grudziądzu w zakresie kształcenia specjalistów na potrzeby wojskowej ochrony przeciwpożarowej. W artykule przedstawiono specyfikę zadań w tym zakresie oraz ważność realizowanych szkoleń na potrzeby funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprezentowano elementy krajowych struktur w obszarze ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności oraz podstawowych powiązań funkcjonalnych i organizacyjnych. Omówiono także szczegóły dotyczące funkcjonowania Szkoły Specjalistów Pożarnictwa (SSP), stanowiącej istotny element systemu szkolnictwa wojskowego Sił Zbrojnych.

EN The content of the article deals with the issues related to the activities of the Logistics Training Center in Grudziądz in the field of training specialists for the needs of military fire protection. The article presents the specificity of tasks in this area and the importance of the training provided for the functioning of the Armed Forces of the Republic of Poland. Elementary national structures in the field of fire protection were presented, including the scope of responsibility and basic functional and organizational links. Details concerning the functioning of the School of Firefighting Specialists, which is an important element of the military education system of the armed forces, were also discussed.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

95 - 112

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, źródła internetowe na stronach 111-112.

Książka

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0