Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zadania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN The tasks of the Polish Armed Forces logistic support territorial system in the field of the state internal security

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Siły zbrojne
  • Systemy logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Polska
Pages (from - to)

760 - 777

Comments

Artykul na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]