Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zadania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The tasks of the Polish Armed Forces logistic support territorial system in the field of the state internal security

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Siły zbrojne
  • Systemy logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

760 - 777

Comments

Artykul na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0