Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym : uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne

Editors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Toruń, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Adam Marszałek

Date of publication

2018

Number of pages

203

ISBN

978-83-8019-999-6

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19000336

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kontrola w wojsku
  • Wojska lądowe
  • Polska
Obligatory copy

yes

Chapters
Uwarunkowania zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (p. 9-48)
Funkcje i rola kontroli w cyklu decyzyjnym procesu dowodzenia (p. 49-63)
Struktura organizacyjno-funkcjonalna organów dowodzenia wojskami oraz ich zadania w czasie realizacji fazy kontroli (p. 65-98)
Synchronizacja jako zasadnicze narzędzie sprawowania kontroli w procesie dowodzenia wojskami (p. 99-120)
Kontrola w aspekcie realizacji zadania wsparcia ogniowego (p. 157-178)
Total point value of monograph

80.0

Total point value for editor

20.0