Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym : uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Adam Marszałek

Data opublikowania

2018

Liczba stron

203

ISBN

978-83-8019-999-6

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19000336

Słowa kluczowe
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kontrola w wojsku
  • Wojska lądowe
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Uwarunkowania zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (s. 9-48)
Funkcje i rola kontroli w cyklu decyzyjnym procesu dowodzenia (s. 49-63)
Struktura organizacyjno-funkcjonalna organów dowodzenia wojskami oraz ich zadania w czasie realizacji fazy kontroli (s. 65-98)
Synchronizacja jako zasadnicze narzędzie sprawowania kontroli w procesie dowodzenia wojskami (s. 99-120)
Kontrola w aspekcie realizacji zadania wsparcia ogniowego (s. 157-178)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0