Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Projekty
  • Reforma
  • System obronny państwa
  • Polska
Pages (from - to)

9 - 48

Book

Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym : uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne

Points of MNiSW / chapter

20.0