Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kontrola w aspekcie realizacji zadania wsparcia ogniowego

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kontrola
  • Taktyka
  • Wojska lądowe
  • Wsparcie ogniowe
Pages (from - to)

157 - 178

Book

Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym : uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne

Points of MNiSW / chapter

20.0