Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Struktura organizacyjno-funkcjonalna organów dowodzenia wojskami oraz ich zadania w czasie realizacji fazy kontroli

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kontrola
  • Taktyka
  • Wojska lądowe
Pages (from - to)

65 - 98

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052556478805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,struktura%20organizacyjno-funkcjonalna

Book

Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym : uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0