Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przeobrażenia sposobów funkcjonowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Mundury
  • Ochrona ludności
  • Pożarnictwo
  • Ratownictwo
  • Samochody pożarnicze
  • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
  • Straż pożarna
Number of pages

261

Signature of printed version

A/3550+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 190-206.

First review

Romuald Kalinowski

Second review

Władysław Harmata

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

26.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor