Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojska Obrony Terytorialnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom lokalnym i regionalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

311 - 330

Book

Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Presented on

I Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej "Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń", 10-11.05.2018, Białystok, Polska

Ministry points / chapter

5.0