Processing may take a few seconds...

Book


Title

Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Editors

Additional title

PL Materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Białystok, Polska

Publisher name

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Date of publication

2020

Number of pages

367

ISBN

978-83-61612-40-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052602487605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,cz%C5%82owiek%20w%20dobie%20wsp%C3%B3%C5%82czesnych%20wyzwa%C5%84%20i%20zagro%C5%BCe%C5%84&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Globalizacja
  • Polska
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy referatach.

Chapters
Zagrożenia w sieci Internet (p. 75-85)
Wojska Obrony Terytorialnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom lokalnym i regionalnym (p. 311-330)
Conference

I Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej "Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń", 10-11.05.2018, Białystok, Polska