Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

PL Materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Białystok, Polska

Wydawca

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Data opublikowania

2020

Liczba stron

367

ISBN

978-83-61612-40-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052602487605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,cz%C5%82owiek%20w%20dobie%20wsp%C3%B3%C5%82czesnych%20wyzwa%C5%84%20i%20zagro%C5%BCe%C5%84&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Globalizacja
  • Polska
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy referatach.

Rozdziały
Zagrożenia w sieci Internet (s. 75-85)
Wojska Obrony Terytorialnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom lokalnym i regionalnym (s. 311-330)
Konferencja

I Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej "Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń", 10-11.05.2018, Białystok, Polska