Processing may take a few seconds...

Conference

Name

I Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej "Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń"

Conference date

10-11.05.2018

Place

Białystok, Polska

Conference type

international

URL

http://www.nwsp.bialystok.pl/uczelnia/aktualnosci/i-kongres-naukowy-nwsp-zakoczony-sukcesem/

Organizer

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Publications (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS