Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia w sieci Internet

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Internet
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

75 - 85

Book

Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Presented on

I Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej "Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń", 10-11.05.2018, Białystok, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0