Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena efektywności pracy komórki operacyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Decyzje (wojsko)
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Efektywność pracy
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

381 - 410

Book

Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0