Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Percepcja Sił Zbrojnych RP obecnie i w przyszłości

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Test animalizacji
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Wojsko
  • Wywiad socjologiczny
  • Polska
Pages (from - to)

73 - 95

Book

Potencjał obronny i potencjał zagrożeń w świetle testu animalizacji

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20