Processing may take a few seconds...

Book


Title

Potencjał obronny i potencjał zagrożeń w świetle testu animalizacji

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

196

ISBN

978-83-7523-639-2

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19000263

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Terroryzm
  • Wojna
  • Wojsko
  • Zawodowa służba wojskowa
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 161-167.

Chapters
Ogólny obraz bezpieczeństwa militarnego RP (p. 22-58)
Percepcja współczesnego NATO i jego przyszłości (p. 59-72)
Percepcja Sił Zbrojnych RP obecnie i w przyszłości (p. 73-95)
Percepcja wojny konwencjonalnej (p. 96-106)
Percepcja zagrożenia hybrydowego (p. 107-125)
Percepcja zagrożenia terrorystycznego (p. 126-147)
Analiza treści wypowiedzi (p. 148-157)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0