Processing may take a few seconds...

Book


Title

Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2020

Number of pages

193

ISBN

978-83-7523-783-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052748981905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Zwi%C4%85zki%20relacyjne%20na%20rynku%20zbrojeniowym&offset=0

Keywords
PL
  • Komunikacja marketingowa
  • Marketing partnerski
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie strategiczne
  • Polska
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0