Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2020

Liczba stron

193

ISBN

978-83-7523-783-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052748981905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Zwi%C4%85zki%20relacyjne%20na%20rynku%20zbrojeniowym&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Komunikacja marketingowa
  • Marketing partnerski
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie strategiczne
  • Polska
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0