Processing may take a few seconds...

Book

Title

Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2020

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Publisher name

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2020

Number of pages

193

ISBN

978-83-7523-783-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052748981905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Zwi%C4%85zki%20relacyjne%20na%20rynku%20zbrojeniowym&offset=0

Keywords
PL
  • Komunikacja marketingowa
  • Marketing partnerski
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie strategiczne
  • Polska
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20