Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Elementy kultury organizacyjnej uczelni wyższych jako determinanty efektów kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa państwa

Authors

| [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kształcenie
  • Kultura organizacyjna
  • Specjaliści ds. bezpieczeństwa i obronności
  • Standardy kształcenia
  • Szkoły wyższe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Number of pages

164

Signature of printed version

A/2156 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor