Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Elementy kultury organizacyjnej uczelni wyższych jako determinanty efektów kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa państwa

Autorzy

| [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kształcenie
  • Kultura organizacyjna
  • Specjaliści ds. bezpieczeństwa i obronności
  • Standardy kształcenia
  • Szkoły wyższe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Liczba stron

164

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2156 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor