Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kim są uczniowie klas wojskowych w Polsce? Studium teoretyczno-empiryczne

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Polska
 • Profil absolwenta
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Uczniowie
EN
 • Education for safety
 • Military classes
 • Poland
 • Uniformed classes
Pages (from - to)

451 - 462

URL

http://www.wuwr.com.pl/products/2031.html

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 461-462. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

20.0