Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kim są uczniowie klas wojskowych w Polsce? Studium teoretyczno-empiryczne

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Edukacja obronna
  • Klasy wojskowe
  • Klasy mundurowe
  • Pedagogika
  • Polska
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Pages (from - to)

451 - 462

URL

http://www.wuwr.com.pl/products/2031.html

Book

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20