Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa samorządu oraz ich system szkolenia

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
  • Szkolenie specjalistyczne
  • Szkolenie zawodowe
Pages (from - to)

497 - 507

URL

http://www.wuwr.com.pl/products/2031.html

Book

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0