Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa samorządu oraz ich system szkolenia

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
  • Szkolenie specjalistyczne
  • Szkolenie zawodowe
Strony (od-do)

497 - 507

URL

http://www.wuwr.com.pl/products/2031.html

Książka

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0