Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Dekonstrukcyjne i konstrukcyjne funkcje zagrożeń w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
Pages (from - to)

44 - 55

Comments

Bibliografia na stronach 54-55. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2

Presented on

I Konferencja Naukowa "Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego", 27.11.2015, Bydgoszcz, Polska

Points of MNiSW / chapter

20