Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 3

Editors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia stanowi trzecią cześć cyklu wydawniczego Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Pozycja składa się z trzech części, jak: „Człowiek i instytucja jako składowe kultury bezpieczeństwa”, „Dysfunkcje społeczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”, „Stres jako identyfikator czynności zawodowych”, które zawierają trzynaście tekstów naukowych młodych adeptów nauki – studentów, absolwentów i doktorantów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Autorzy reprezentują różne perspektywy badawcze, przyjmują odmienne założenia teoretyczne i metodologiczne, ale także korzystają z różnej aparatury pojęciowej, lokującej się w tradycji badań społecznych. W prezentowanych opracowaniach dominują podejścia psychologiczne i socjologiczne, ale także reprezentowane są analizy pedagogiczne, filozoficzne, historyczne oraz prawne, dla których tym co wspólne, jest refleksja nad bezpieczeństwem. Jednocześnie monografia ukazuje, jak ważne w naukach o bezpieczeństwie są rozważania nad psychospołecznymi uwarunkowaniami zachowań pojedynczych jednostek i całych społeczności. Bez takiego namysłu nie można mówić o bezpieczeństwie personalnym i strukturalnym, jak i o zintegrowanym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2021

Number of pages

289

ISBN

9788375238013

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052927338605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Spo%C5%82eczne%20uwarunkowania%20bezpiecze%C5%84stwa%20:%20wybrane%20zagadnienia%20psychologii%20i%20socjologii.%20Cz.%203&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Patologia społeczna
  • Służby mundurowe
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.

Chapters
Psychospołeczne aspekty partyzantki miejskiej (p. 65-74)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

80

Total point value of monograph (humanities, social sciences and theology)

120

Total point value for editor

20

Total point value for editor (humanities, social sciences and theology)

40