Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Psychospołeczne aspekty partyzantki miejskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Państwo Islamskie (ISIS)
  • Państwo
  • Stan wyjątkowy
  • Terroryzm
  • Władza
  • Marighella, Carlos (1911-1969)
  • Marighella, Carlos (1911-1969) Schmitt, Carl (1888-1985)
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

65 - 74

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&search_scope=NLOP_IZ_NZ&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052936830105066&lang=pl&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=title,exact,Spo%C5%82eczne%20uwarunkowania%20bezpiecze%C5%84stwa%20:%20wybrane%20zagadnienia%20psychologii%20i%20socjologii.%20Cz.%203&offset=0

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 73-74.

Book

Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 3

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0