Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Siły zbrojne
  • Stan wyjątkowy
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

348

On-line catalog

A/2120+CD

Comments

Bibliografia na stronach 272-299

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor