Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Siły zbrojne
  • Stan wyjątkowy
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

348

Katalog on-line

A/2120+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 272-299

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor