Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Kośmider

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

t.kosmider@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 40 59

ORCID

0000-0003-2129-3642

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (7)

Książki (6)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)