Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wprowadzenie metodologiczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

3 - 7

Książka

Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań : praca naukowo-badawcza