Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wprowadzenie metodologiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

3 - 7

Book

Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań : praca naukowo-badawcza