Processing may take a few seconds...

Book


Title

Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

61

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000820&view=2

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Organizacje paramilitarne
  • Polska
EN
  • National security
  • Paramilitary organisations
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronach 55-61.

Chapters
Wprowadzenie metodologiczne (p. 3-7)
Potencjał organizacji pozarządowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego (p. 8-23)
Doświadczenia wybranych państw europejskich w zakresie funkcjonowania organizacji proobronnych (p. 24-31)
Budowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP wobec wyzwań XXI wieku (p. 32-48)
Podsumowanie: wnioski z badań (p. 49-54)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej