Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań : praca naukowo-badawcza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

61

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000820&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Organizacje paramilitarne
  • Polska
EN
  • National security
  • Paramilitary organisations
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia na stronach 55-61.

Rozdziały
Wprowadzenie metodologiczne (s. 3-7)
Potencjał organizacji pozarządowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego (s. 8-23)
Doświadczenia wybranych państw europejskich w zakresie funkcjonowania organizacji proobronnych (s. 24-31)
Budowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP wobec wyzwań XXI wieku (s. 32-48)
Podsumowanie: wnioski z badań (s. 49-54)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej