Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego : przeciwdziałanie zagrożeniom : rola służb

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warsaw, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości : Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2019

Liczba stron

176

ISBN

9788366344389, 9788366454019

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052725212005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Rozwa%C5%BCania%20nad%20problematyk%C4%85%20bezpiecze%C5%84stwa%20publicznego%20:%20przeciwdzia%C5%82anie%20zagro%C5%BCeniom%20:%20rola%20s%C5%82u%C5%BCb&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Bliski Wschód
 • Cyberprzestępczość
 • Działania antyterrorystyczne
 • Kradzież tożsamości
 • Państwo Islamskie (ISIS)
 • Polska
 • Służby specjalne
 • Terroryzm
 • Unia Europejska (UE)
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Więziennictwo
Uwagi

Bibliografie, netografie przy pracach.

Rozdziały
Współdziałanie policji i służby więziennej w ujawnianiu przestępstw oraz wykrywaniu sprawców (s. 121-136)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0