Processing may take a few seconds...

Book


Title

Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego : przeciwdziałanie zagrożeniom : rola służb

Editors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warsaw, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości : Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki

Publisher name from the Ministry list

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Date of publication

2019

Number of pages

176

ISBN

9788366344389, 9788366454019

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052725212005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Rozwa%C5%BCania%20nad%20problematyk%C4%85%20bezpiecze%C5%84stwa%20publicznego%20:%20przeciwdzia%C5%82anie%20zagro%C5%BCeniom%20:%20rola%20s%C5%82u%C5%BCb&offset=0

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Bliski Wschód
 • Cyberprzestępczość
 • Działania antyterrorystyczne
 • Kradzież tożsamości
 • Państwo Islamskie (ISIS)
 • Polska
 • Służby specjalne
 • Terroryzm
 • Unia Europejska (UE)
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Więziennictwo
Comments

Bibliografie, netografie przy pracach.

Chapters
Współdziałanie policji i służby więziennej w ujawnianiu przestępstw oraz wykrywaniu sprawców (p. 121-136)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0