Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współdziałanie policji i służby więziennej w ujawnianiu przestępstw oraz wykrywaniu sprawców

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Policja
  • Polska
  • Przestępczość
  • Służba więzienna
  • Współdziałanie
Pages (from - to)

121 - 136

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 135-136. Streszczenie w języku angielskim

Book

Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego : przeciwdziałanie zagrożeniom : rola służb

Points of MNiSW / chapter

20.0