Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Współdziałanie policji i służby więziennej w ujawnianiu przestępstw oraz wykrywaniu sprawców

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Policja
  • Polska
  • Przestępczość
  • Służba więzienna
  • Współdziałanie
Strony (od-do)

121 - 136

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 135-136. Streszczenie w języku angielskim

Książka

Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego : przeciwdziałanie zagrożeniom : rola służb

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0