Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Piotr Hac

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

p.hac@pracownik.akademia.mil.pl

Telefon

48602379728

ORCID

0000-0002-4524-0900

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska