Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wybrane aspekty proceduralne stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Selected Procedural Aspects of the Application of States of Emergency in Poland

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 278 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawa człowieka
  • Prawa i wolności obywatelskie
  • Stan wyjątkowy
  • Stany nadzwyczajne
  • Rzeczypospolita Polska
EN
  • Human rights
  • Personal freedom
  • State of emergency
  • Poland
Abstract

PL W artykule autor odniósł się do wybranych aspektów proceduralnych stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce. W szczególności podjęto temat ewentualnej możliwości zastosowania więcej niż jednego stanu nadzwyczajnego w tym samym czasie na jednym obszarze, jak również kwestii zmiany obostrzeń wolności i praw człowieka i obywatela w trakcie obowiązywania stanu nadzwyczajnego. Powyższe przemyślenia mogą być istotne dla problematyki stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce, w szczególności w kontekście wprowadzonego we wrześniu 2021 roku stanu wyjątkowego na części obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

EN In the article, the author referred to selected procedural aspects of the application of extraordinary states in Poland. In particular, the issue of the possible application of more than one emergency state at the same time in one area, as well as the issue of changing the restrictions on the freedom and rights of man and citizen during the extraordinary state, was discussed. The above thoughts may be relevant to the issue of the application of extraordinary states in Poland, in particular in the context of the state of emergency introduced in September 2021 in part of the territory of the Republic of Poland.

Date of online publication

25.03.2022

Pages (from - to)

191 - 202

DOI

10.34752/2022-i278

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/153/147

Comments

Bibliografia, akty prawne na stronach 201 - 202.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Release date

25.03.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0