Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

Editors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Kraków, Polska

Publisher name

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron"

Date of publication

2018

Number of pages

291

ISBN

978-83-64035-64-7

URL

http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/12/Wspolczesna_wielowymiarowosc_sr_okl.pdf

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
Comments

Publikacja sfinansowana ze środków Rektora WSBPI „Apeiron” w ramach grantu o sygn. 1/nwibbo/2018/gr

Chapters
Samoobrona powszechna (p. 41-59)
Obrona cywilna a bezpieczeństwo współczesnego państwa : na przykładzie Izraela (p. 61-98)
Klasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : teleologiczne i prakseologiczne uwarunkowania współczesnej innowacji pedagogicznej (p. 163-190)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie społeczności lokalnej. Uwarunkowania prawno-organizacyjne (p. 215-230)
Wymiar proceduralny użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym (p. 263-291)
License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Total point value of monograph

20.0

Total point value for editor

10.0