Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

Editors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Kraków, Polska

Publisher name

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron"

Date of publication

2018

Number of pages

291

ISBN

978-83-64035-64-7

URL

http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/12/Wspolczesna_wielowymiarowosc_sr_okl.pdf

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
Comments

Publikacja sfinansowana ze środków Rektora WSBPI „Apeiron” w ramach grantu o sygn. 1/nwibbo/2018/gr

Chapters
Samoobrona powszechna (p. 41-59)
Obrona cywilna a bezpieczeństwo współczesnego państwa : na przykładzie Izraela (p. 61-98)
Klasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : teleologiczne i prakseologiczne uwarunkowania współczesnej innowacji pedagogicznej (p. 163-190)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie społeczności lokalnej. Uwarunkowania prawno-organizacyjne (p. 215-230)
Wymiar proceduralny użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym (p. 263-291)
License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Total point value of MNiSW of monograph

20.0

Total point value of MNiSW for editor

10.0