Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron"

Data opublikowania

2018

Liczba stron

291

ISBN

978-83-64035-64-7

URL

http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/12/Wspolczesna_wielowymiarowosc_sr_okl.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
Uwagi

Publikacja sfinansowana ze środków Rektora WSBPI „Apeiron” w ramach grantu o sygn. 1/nwibbo/2018/gr

Rozdziały
Samoobrona powszechna (s. 41-59)
Obrona cywilna a bezpieczeństwo współczesnego państwa : na przykładzie Izraela (s. 61-98)
Klasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : teleologiczne i prakseologiczne uwarunkowania współczesnej innowacji pedagogicznej (s. 163-190)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie społeczności lokalnej. Uwarunkowania prawno-organizacyjne (s. 215-230)
Wymiar proceduralny użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym (s. 263-291)
Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5,0