Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wymiar proceduralny użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły zbrojne
  • Polska
  • Stany nadzwyczajne
Pages (from - to)

263 - 291

URL

http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/12/Wspolczesna_wielowymiarowosc_sr_okl.pdf

Book

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

5.0