Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Klasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : teleologiczne i prakseologiczne uwarunkowania współczesnej innowacji pedagogicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Innowacje pedagogiczne
  • Klasa wojskowa
  • Polska
  • Prakseologia
  • Szkolnictwo średnie
  • Uczniowie
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

163 - 190

URL

http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/12/Wspolczesna_wielowymiarowosc_sr_okl.pdf

Book

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

5.0