Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie społeczności lokalnej. Uwarunkowania prawno-organizacyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administacja samorządowa
  • Bezpieczeństwo
  • Samorząd terytorialny
Pages (from - to)

215 - 230

URL

http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/11/Wspolczesna_wielowymiarowosc_sr.pdf

Comments

Bibliografia i wykaz aktów prawnych na stronach 229-230.

Book

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

5