Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Robert Łoś, Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2017, 323 s.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 4(55)

Typ artykułu

recenzja

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Potencjał wojenny
  • Realizm (polityka międzynarodowa)
  • Siła państwa
  • Łoś Robert (1964- ) Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych
  • Terroryzm
  • Wojna iracka (2003-2010)
Strony (od-do)

319 - 322

DOI

10.12797/Politeja.15.2018.55.16

URL

https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/697

Uwagi

Zawiera recenzję książki: Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Robert Łoś. - Łódź, 2017.

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Publikacja indeksowana w

CEEOL | Erih Plus