Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok 2018
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne

Punktacja MNiSW

13,0