Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Journal unique ID

476334

Publisher name

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Editorship

Redakcja Politei Al. Mickiewicza 3, p. 215 31-120 Kraków e-mail: politeja@uj.edu.pl

Domains

PL Kultura i sztuka | Polityka

ISSN

1733-6716

eISSN

2391-6737

Publication frequency

bimonthly

URL

http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/pl

Comments

"Politeja" jest czasopismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawiera artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Politeja omawia współczesne tendencje polityczne, kulturowe i społeczne, interpretowane z wielu perspektyw naukowych takich jak: filozofia polityczna i historia myśli politycznej; stosunki międzynarodowe i stosunki międzykulturowe; studia nad bezpieczeństwem. Czasopismo ma na celu wspieranie współpracy między naukowcami z wielu dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Pismo jest indeksowane w JSTOR, CEEOL, CEJSH, ERIH PlUS Pismo jest w otwartym dostępie od numeru 40 (1/2016), Wszystkie numery dostępne w bazie czasopism JSTOR https://www.jstor.org/journal/politeja lub na stronie czasopisma.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 13.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2021 100.0 ---