Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Legal education

Journal unique ID

476334

Publisher name

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Editorship

Redakcja Politei Al. Mickiewicza 3, p. 215 31-120 Kraków e-mail: politeja@uj.edu.pl

Domains

PL Polityka | Kultura i sztuka

ISSN

1733-6716

eISSN

2391-6737

Publication frequency

bimonthly

URL

http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/pl

Comments

"Politeja" jest czasopismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawiera artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Pismo jest indeksowane w JSTOR, CEEOL, CEJSH, ERIH PlUS Pismo jest w otwartym dostępie od numeru 40 (1/2016), Wszystkie numery dostępne w bazie czasopism JSTOR https://www.jstor.org/journal/politeja lub na stronie czasopisma.

Unified list of scientific journals 2013-2016

13

Journal years