Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne

Unikatowy identyfikator czasopisma

476334

Wydawca

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redakcja

Redakcja Politei Al. Mickiewicza 3, p. 215 31-120 Kraków e-mail: politeja@uj.edu.pl

Dziedziny

PL Kultura i sztuka | Polityka

ISSN

1733-6716

eISSN

2391-6737

Częstotliwość

dwumiesięcznik

URL

http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/pl

Uwagi

"Politeja" jest czasopismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawiera artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Politeja omawia współczesne tendencje polityczne, kulturowe i społeczne, interpretowane z wielu perspektyw naukowych takich jak: filozofia polityczna i historia myśli politycznej; stosunki międzynarodowe i stosunki międzykulturowe; studia nad bezpieczeństwem. Czasopismo ma na celu wspieranie współpracy między naukowcami z wielu dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Pismo jest indeksowane w JSTOR, CEEOL, CEJSH, ERIH PlUS Pismo jest w otwartym dostępie od numeru 40 (1/2016), Wszystkie numery dostępne w bazie czasopism JSTOR https://www.jstor.org/journal/politeja lub na stronie czasopisma.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2018 13,0 ---
  • 2019 20,0 ---