Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Year 2019
Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Points of MNiSW

20.0

Journal volumes