Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Book Review: Andrea Zanini, Impresa e finanza a Genova. I Crosa (secoli XVII-XVIII), Genova, Sagep, 2017 (Collana di Studi Fondazione Conservatorio Fieschi, No. 12), pp. 191

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

PL Recenzja książki: Andrea Zanini, Impresa e finanza a Genova. I Crosa (secoli XVII–XVIII), Genova, Sagep, 2017 (Collana di Studi Fondazione Conservatorio Fieschi, No. 12), ss. 191

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H. Oeconomia

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 52 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł recenzyjny

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
IT
  • Bezpieczeństwo
  • Ekonomia
  • Recenzja
  • Zanini Andrea (1972- )
Strony (od-do)

225 - 228

DOI

10.17951/h.2018.52.1.225

URL

https://journals.umcs.pl/h/article/view/6600/5114

Uwagi

Zawiera recenzję książki: Impresa e finanza a Genova. I Crosa (secoli XVII-XVIII). - Genova, Sagep, 2017

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

0,5

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

0,5